Kontakty

Kontakty

 • Vodohospodárske služby

  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
  Partizánska cesta 5
  974 00 Banská Bystrica

  Tel.: + 421 48 4327 752
  IČO :36 644 030

  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo  840/S

  E-mail: komunikacia@stvps.sk
  Viac informácii: www.stvps.sk/kontakt/
   

 • Energetické služby

  Veolia Energia Slovensko, a.s. 
  Einsteinova 25 - Digital Park II
  851 01 Bratislava

  ☎ Tel. kontakty pre klientov Veolia Energia Slovensko

  ☎ Dispečing - hlásenie porúch Bratislava (vrátane m.č. Podunajské Biskupice):   
  0850 325 542

  Recepcia: + 421 (0)2 6820 7233

  e-mail:  klient@veoliaenergia.sk
                  info@veoliaenergia.sk

Vaše údaje
povinné polia
povinné polia
Vaša správa
Refresh Type the characters you see in this picture. Type the characters you see in the picture; if you can't read them, submit the form and a new image will be generated. Not case sensitive.  Switch to audio verification.
(Celková vel´kost´ súborov nesmie prekročit´ 8Mo)